पुतलीबजार नगरपालिका

आ.व. २०७४/०७५को लागि संचालन हुने विकास निर्माण तथा कार्यक्रमको नगर सभा बाट निर्णय भएको छ | आ-आफ्नो वडामा परेका योजना तथा कार्यक्रम १. वडा स्तरीय योजना, २. नगर स्तरीय योजना को हकमा कसरि काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ वडा समितिमा छलफल गरी हाल उपभोक्ता समिति गठनको लागि कुनै ऐन कानुन तय नभईसकेको हुँदा आर्को व्यवस्था नआउँदा सम्म साविक कै स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०६९ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा उल्लेख भएका विधि तथा प्रावधान अनुसरण हुने एबं उपभोक्ता समिति गठनका प्रचलित मापदण्ड अनुसार आ.व. २०७४/०७५ का सम्पूर्ण वडा स्तरीय र नगर स्तरीय योजनाहरुको योजना सम्झौताका लागि उपभोक्ता समिति गठन कार्यक्रम संचालन भै रहेको हुँदा यथा सिघ्र आफ्ना वडाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र वडा सचिव संग सम्पर्क राखी आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न अनुरोध छ |

Welcome to Pualbazar Municipality

Putalibazar, (Nepali: पुतलीबजार) is a municipality and district headquarters in Syangja District in the Province No. 4 of central Nepal.

History:

Putalibazar is the biggest municipality in Syangja District. According to 2011 Nepal census, it had a total populations of 30,704 people residing in 8,180 individual households. With many VDC, it has been the center for the business and official municipality of Syangja. Before the Waling municipality was named, it was the only municipality in Syangja. The dominant political parties in Putalibazar are Nepali Congress and CPN UML.

In 12 March 2017, the government of Nepal implemented a new local administrative structure consisting of 744 local units. With the implementation of the new local administrative structure, VDCs have been replaced with municipal & village councils.[4] Putalibazar is one of these 744 local units.Putalibazar is created by merging TaksarPauwegaudeThuladihiBahakotKolma Barahachaur, (1-3,9) Wards of Rangvang & (1,2,4-8) Wards of Pelkachaur.

Political situation:

Putalibazar is divided into 14 Wards. It is surrounded by Kaski District & Fedikhola at northern side, Kaski District & Tanahun District from east, AandhikholaArjun Chaupari & Bhirkot Municipality from west and Biruwa & Bhirkot Municipality at south.]

Population:

As Putalibazar is created by merging TaksarPauwegaudeThuladihiBahakotKolma Barahachaur, (1-3,9) Wards of Rangvang & (1,2,4-8) Wards of Pelkachaur. The sum population of Putalibazar, 44,876, is residing in an area of 146.21 km2.[1]

Media

To Promote local culture, Putalibazar has one FM radio station called Community Radio Syangja FM 89.6 MHz Which is a Community radio Station.

Refrences: Wikipedia

इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियरको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

यस नगरपालिकाको मिति २०७५/ ०२/ ०७ गतेको निर्णय अनुसार कार्यालयको मिति २०७५/९/१४ को सूचना अनुसार दरखास्त पेश गरेका सिभिल इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर पदका उम्मेदवारहरुको  मिति २०७४/०२/०६ गतेको दिन भएको अन्तरवार्ता बाट तपशिलको उम्मेदवार हरु छनौट हुन सफल हुनुभएको छ। यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको नीति निर्माणमा क्षमता अभिब्रिद्दी कार्यक्रम सम्पन्न

क्षमता अभिब्रिद्दी तालिम

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिस्थानको आयोजनामा मिति २०७५/०२/०५ र २०७५/०२/०५ गते दुइ दिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको नीति निर्माणमा क्षमता अभिब्रिद्दी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। १४ ओटा वडाका वडा अध्यक्ष, नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरु लगायत विषयगत शाखाका प्रमुखहरुको सहभागिता  रहेको उक्त कार्यक्रमऽ पुतलीब

प्राविधिक कर्मचारी करारको लागि shortlisting तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना ।