FAQs Complain Problems

निर्देशिका

कानुन आर्थिक वर्ष भाग प्रकाशन भएको मिति डाउनलोड गर्नुहोस कानूनको प्रकार
भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भवन मापदण्ड निर्देशिका २०७३/७४ भाग २ २०७२/०६/२४ PDF icon भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भवन मापदण्ड निर्देशिका.pdf निर्देशिका
सरसफाई केन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०६/०३ PDF icon सरसफाई केन्द्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७.pdf निर्देशिका
मेयर संग रोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ २०७७/७८ भाग ३ २०७७/०६/०५ PDF icon मेयर संग रोजगार तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf निर्देशिका
पूर्णसरसफाइ उन्मुख वातावरणमैत्री पालिका कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ २०७८/७९ भाग २ २०७८/१२/०१ PDF icon पूर्णसरसफाइ उन्मुख वातावरणमैत्री पालिका कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८.pdf निर्देशिका
स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० २०८०/०८१ भाग २ २०८०/०५/१५ PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०.pdf निर्देशिका