FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुतलीबजार नगरपालिकामा लागु हुने कर का दररेट हरु ।