पुतलीबजार नगरपालिकाको वेवसाइटमा तपाइलाई स्वागत छ

पुतलीबजार नगरपालिकाको १८ औ बैठकको निर्णय हरु

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु

पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ को स्वीकृत बजेट योजना तथा कार्यक्रमहरु

सामाजिक परिचालकको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धि सूचना।

समाज परिचालकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

नगरकार्यपालिका कार्यालयका विषयगत शाखा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको वैठक सम्पन्न

 नगरकार्यपालिका कार्यालयका विषयगत शाखा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको वैठक सम्पन्न

आज मिति २०७५/०४/८ गते पुतलिबजार नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको सभा हलमा नगरकार्यपालिका कार्यालयका विषयगत शाखा सम्बन्धित कर्मचारीहरुको वैठक सम्पन्न भएको छ ।उक्त वैठकमा सुशासन , सेवा प्रवाह , आचार संहिता आदि विषयमा छलफल तथा निर्णय भयो।साथै नियमित रुपमा कार्यतालिका बनाइ काम गर्ने र सोअनुसार प

Pages