पुतलीबजार नगरपालिकाको वेवसाइटमा तपाइलाई स्वागत छ

विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि खाजा बट्टा वितरण ।

विद्यार्थीहरुलाई घरमै तयार गरिएको पौष्टिक  खाजा उपलब्ध गराउने र विद्यालयलाइ junk food निषेध क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले पुतलिबजार नगरपालिका वडा न ४ , स्थित युग ज्योति आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई , मिति २०७५/०८/०२ गते नगर प्रमुख सिमा क्षेत्रि ज्युबाट खाजा बट्टा वितरण गरियो । उक्त कार

स्वीकृत कार्यक्रम पठाइएको सम्बन्धमा ।

घासको बिउ सम्बन्धमा ।

सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई पुतलीबजार नगरपालिकाको अनुरोध ।

Pages