पुतलीबजार नगरपालिकाको वेवसाइटमा तपाइलाई स्वागत छ

लेखा परिक्षणको लागि रजिष्टर्ड अडिटर्सहरुलाई सुचिकृत हुने सूचना ।

पुतलीबजार नगरपालिका सामुदायिक विद्यालयहरुको आ .व २०७४/७५ को अन्तिम लेखा परिक्षण गराउनु पर्ने भएको हुदा यो सूचना सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र इच्छुक  अडिटर्सहरुलाई तपसिल बमोजिमका कागजात सहित पुतालिबजार नगरपालिको (शिक्षा शाखा ) मा निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना संचालन र सम्पादन सम्बन्धि १ दिने तालिम सम्पन्न

उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना संचालन र सम्पादन सम्बन्धी १ दिने कार्यक्रम को झलक
पुतलीबजार नगरपालिका वडा न २ को आयोजनामा दुर्गादेवी आधारभूत बिद्यालय देवीस्थानमा आज पुतलीबजार नगरपालिका वडा न २ अन्तर्गत गठन भएका उपभोक्ता समितिका अधक्ष्य लगाएत सचिव वा अन्य सदस्यहरुको लागि १ दिने उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना संचालन र स

सामाजिक परिचालकहरुको ५ दिने अभिमुखीकरण तालिम

 पुतलीबजार नगरपालिकाको आयोजनामा मिति २०७५ भाद्र  २१ देखि २५ गते सम्मको लागि  सामाजिक  परिचालकहरुको ५ दिने अभिमुखीकरण तालिमको सुरुवात  आज भएको छ। 

Pages