FAQs Complain Problems

प्रकाशन / प्रतिवेदन/ समिक्षा

प्रकाशन/प्रतिवेदन /समिक्षा डक्युमेन्टको प्रकार डक्युमेन्ट
आवधिक नगर विकास योजना ( २०७७/७८ - २०८१/८२ ) प्रकाशन PDF icon आवधिक नगर विकास योजना.pdf
पुतलीबजार नगरपालिकाको ४ वर्ष (स्मारिका) प्रकाशन PDF icon पुतलीबजार नगरपालिकाको ४ वर्ष.pdf
सुचिकृत सूचनाहरुको अद्यावधिक विवरण रिपोर्ट, त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन PDF icon सुचिकृत सूचनाहरुको विवरण २०७२.०७३.pdf
२० औं नगरपरिषद पुस्तिका प्रकाशन PDF icon २० औ नगरपरिसद पुस्तक कवर.pdf, PDF icon २० औ नगरपरिसद पुस्तक नन पेज.pdf, PDF icon २० औ नगरपरिसद पुस्तक भित्रि पेजहरु.pdf
19th Municipality Book Publications PDF icon 19th_municipal_council_book.pdf
१९ औ नगरपरिषद किताब प्रकाशन PDF icon 19th_municipal_council_book.pdf
Test Documents Publications PDF icon population_and_area_Putalibazar_municipality.pdf
कर्मचारी दरबन्दी प्रकाशन PDF icon karmchari_darbandi.pdf
पुतलीबजार नगरपालिकाको स्वास्थ्य, सरसफाई तथा बवातावरण निर्देशिका ऐन, कानुन तथा निर्देशिका, प्रकाशन PDF icon Nirdica And Vinayamawali Achar Sanhita.pdf