FAQs Complain Problems

पूर्ण सरसफाई उन्मुख वातावरण मैत्री /वडा /पालिका स्थापना तथा पुर्व तयारीका लागी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

आज मिति २०७९/०३/१९ गते पुतलीबजार नगरपालिकाको आयोजनामा ,पूर्ण सरसफाई उन्मुख वातावरण मैत्री /वडा /पालिका स्थापना तथा पुर्व तयारीका लागी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Display In slider: 
1