FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना !