FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा न ९, कोल्मा

                 संक्षिप्त परिचय :

 

साविकको कोल्मा बारहाचौर  गा वि स १-९  समावेश भई हालको पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . ९ बनेको हो ।

 

 

क्षेत्रफल:  १९ व. कि मि 

इमेल ठेगाना : putalibazarmun9@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष लिल प्रशाद गुरुङ  ९८४६११८५०६
वडा सदस्य  डोल बहादुर राना  ९८४६०२००९६
वडा सदस्य  सम बहादुर गुरुङ   ९८४६२६५९३६

वडा सदस्य  सुन माया थापा ९८१५१३१६८९
वडा सदस्य  कमला नेपाली  ९८१६१२०७४९

 

Population: 
१७२३
Ward Contact Number: 
९८४६३३७८६१
Weight: 
9