FAQs Complain Problems

अपडेट

आ व २०७५/०७६ सम्मको जिन्सी विवरण तयार गर्ने सम्बन्धमा ।

जिन्सी प्रतिवेदन ढाचां हरु तलको लिंक मा उपलब्ध छ ।

वडा कार्यलयको लागि : प्रतिवेदन ढाचां

स्वास्थ्य चौकिको लागि :प्रतिवेदन ढाचां

Supporting Documents: