FAQs Complain Problems

Blogs

मिति २०७७ साल चैत्र ३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :-
मिति २०७७ साल माघ २८ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :-
मिति २०७७ साल फाल्गुन २८ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :-
मिति २०७७/०९/२८ गतेका दिन सम्पन्न ५२ औँ कार्यापालिका वैठकका निर्णयहरु :
मिति २०७७/०८/३० गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु
मिति २०७५/१२/२८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु
मिति २०७५/९/२० गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठक को निर्णय हरु
मिति २०७५/८/२५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठक को निर्णय हरु
पुतलीबजार नगरपालिकाको २१ औकार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ..
पुतलीबजार नगरपालिकाको २० औ बैठकको निर्णयहरु

Pages