FAQs Complain Problems

समाचार

Blogs

वैठक मिति निर्णयहरु
मिति २०७९/०२/०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय PDF icon karyapalika.01.pdf
मिति २०७८/१२/२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८.१२.२४ गते बसेको ७० औं कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/११/१७ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८१११७ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/१०/१४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७८.१०.१४.pdf
मिति २०७८/०९/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८०९२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु (2).pdf
मिति २०७८/०८/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon मिति २०७८०८२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/०७/२९ गतेको कार्यपालिका वैठकका निर्णयहरु PDF icon waithakko nirnaya.pdf
मिति २०७८/०६/२४ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon मिति २०७८.०५.३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८/०५/३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon २०७८०५३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf
मिति २०७८ साल श्रावन १३ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon nirnayaharu-19-22.pdf
मिति २०७८ साल असार ८ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon nirnayaharu-4-6.pdf
मिति २०७८ साल जेष्ठ २१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon nirnayaharu-1-3.pdf
मिति २०७७ साल चैत्र ३१ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon board decision 12.31.pdf
मिति २०७७ साल माघ २८ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon maghkaryapalikanirnaya03212021.pdf
मिति २०७७ साल फाल्गुन २८ गते बसेको कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु :- PDF icon meeting decision.pdf