सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

पुतलीबजार नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य  संस्थाहरुलाई चालु आ व २०७५/७६ को लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा सर्जिकल सामान शिलबन्दी दरभाउपत्र माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले इजाजत प्राप्त रजिष्टर्ड कम्पनि / फर्म वा सप्लायर्सहरुबाट शिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हान गरिन्छ ।

सार्वजनिक बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।

इलेक्ट्रोनिक्स समान खरिदका लागि दरभाउपत्र आव्हान समन्धी १५ दिने सूचना

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दरभापत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

Pages