तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
15% (4 votes)
राम्रो
23% (6 votes)
ठिकै
46% (12 votes)
नो कमेन्ट
15% (4 votes)
Total votes: 26