तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
19% (3 votes)
राम्रो
25% (4 votes)
ठिकै
44% (7 votes)
नो कमेन्ट
13% (2 votes)
Total votes: 16