तपाईलाई यस नगरपालिकाको वेवसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
17% (5 votes)
राम्रो
21% (6 votes)
ठिकै
48% (14 votes)
नो कमेन्ट
14% (4 votes)
Total votes: 29