FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न ३, वाडखोला

 संक्षिप्त परिचय :

 साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . ३,४ र ५ लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न .३ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : वाडखोला, स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ११.८ व.फि 


धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल : तिलडाडा पार्क , घलामडाडा पर्यटकीय स्थल , नेवा संग्राहलय , गोटीखेल्ने पार्क 


फोन न : ०६३४२०२५२

इमेल ठेगाना : putalibazarmun3@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष  राजेन्द्र्र प्रसाद श्रेष्ठ 9846040359
वडा सदस्य  सोम बहादुर कुँबर 9816139804
वडा सदस्य  अमिर बक्स मिम्या 9856050786

वडा सदस्य  सविता पौडेल 9846219037
वडा सदस्य  चन्द्रकला सार्की 9805115136

 

Population: 
५४६९
Ward Contact Number: 
०६३४२०२५२
Weight: 
3