FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा न ३, वाडखोला

 संक्षिप्त परिचय :

 साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . ३,४ र ५ लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न .३ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : वाडखोला, स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ११.८ व.फि 


धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल : तिलडाडा पार्क , घलामडाडा पर्यटकीय स्थल , नेवा संग्राहलय , गोटीखेल्ने पार्क 


फोन न : ०६३४२०२५२

इमेल ठेगाना : putalibazarmun3@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष  अमृत कुमार श्रेष्ठ  ९८५६०३२१९३
वडा सदस्य  तेज प्रसाद शर्मा  ९८५६२३७२१२
वडा सदस्य  अलिमहुमद मिया  ९८५६०५०६८१

वडा सदस्य  सिर्जना खवास   ९८१४१९२३२८
वडा सदस्य  मिनु नेपाली ९८०६७८५१८७

 

Population: 
५४६९
Ward Contact Number: 
०६३४२०२५२
Weight: 
3