FAQs Complain Problems

सहकारी दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका सहकारी शाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन 
  • विनियम , आवश्यक  निती 
  • भेला को माईन्युत 
  • कार्ययोजना /  स्वघोषणा 
  • सहायता दर्ता किताब 
  • नागरिकताको प्रतिलिपी