FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा न १४, आमडाडा

संक्षिप्त परिचय :

 साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . ८  र ९ लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न १४कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : आमडाडा , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ९.३४  व.कि मि 


फोन न : ९८४६८५६८४२

इमेल ठेगाना :putalibazarmun14@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष शेषराज ढकाल  ९८५६०३१०२८
वडा सदस्य  जलालदिन मिया  ९८४६०७०५३३
वडा सदस्य  बत्ति जि टी ९८४६१५६३८०

वडा सदस्य  भीमा कुमारी दर्जी  ९८४६०९३८३०

कर्मचारी :

Population: 
४०१२
Ward Contact Number: 
९८४६८५६८४२
Weight: 
14