FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न १४, आमडाडा

संक्षिप्त परिचय :

 साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . ८  र ९ लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न १४कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : आमडाडा , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ९.३४  व.कि मि 


फोन न : ९८४६८५६८४२

इमेल ठेगाना :putalibazarmun14@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष जुद्ध  बहादुर थापा 9846094561
वडा सदस्य  राम प्रसाद ढकाल 9869148917
वडा सदस्य  मुवारक मिंया 9846714000

वडा सदस्य  पुनम शाहा 9846238364
     ५ वडा सदस्य   श्री चिजा दर्जी 9817177592

कर्मचारी :

Population: 
४०१२
Ward Contact Number: 
९८४६८५६८४२
Weight: 
14