FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा न १३ , सातुपसल

संक्षिप्त परिचय :

 

साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . १० र ९११लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न १३ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : भुङ्गगाने , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: १३.९३  व.कि मि 


फोन न : ९८५६०५०७९९

इमेल ठेगाना :.putalibazarmun13@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष ख्याम नारायण अधिकारी ९८५६०५०७९९
वडा सदस्य  मोहन बहादुर रोका  ९८४६५३८५३६
वडा सदस्य  जुद्द बहादुर थापा मगर  ९८४६०९४५६१

वडा सदस्य  उमा देवी वस्याल  ९८१९१८७४२९

 

Population: 
५२८१
Ward Contact Number: 
९८५६०५०७९९
Weight: 
13