FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न ११, करेनडाडा

संक्षिप्त परिचय :

  साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . १३  हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न ११ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : करेनडाडा , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ६.२१ व.कि मि 


फोन न : 9846546674

इमेल ठेगाना :putalibazarmun11@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष  मनोज पौडेल 9846546674
वडा सदस्य  बिष्णु बहादुर पराजुली 9846052325
वडा सदस्य  अशोक कुमार रेग्मी 9846788313

वडा सदस्य  संजिता नेपाल (अर्याल 9856086709
वडा सदस्य  सुनिता नेपाली  9806611186

 

Population: 
२५९१
Ward Contact Number: 
९८४६०३९४९३
Weight: 
11