FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा न ११, करेनडाडा

संक्षिप्त परिचय :

  साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . १३  हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न ११ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : करेनडाडा , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ६.२१ व.कि मि 


फोन न : ९८४६०३९४९३

इमेल ठेगाना :putalibazarmun11@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष भवानी प्रसाद लामिछाने  ९८४६०३९४९३
वडा सदस्य  मनोज पौडेल  ९८४६६५४६७४
वडा सदस्य  उदयराज अर्याल  ९८५६०५२५९७

वडा सदस्य  सविता देवी शर्मा  ९८४६१२२५८८
वडा सदस्य  सुनिता सापकोटा दर्जी  ९८४६०९६२२६

 

Population: 
२५९१
Ward Contact Number: 
९८४६०३९४९३
Weight: 
11