FAQs Complain Problems

अपडेट

वडा न १०, राङ्गखोला

 संक्षिप्त परिचय :

 

 साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . १२ र राङ्गभाङ्ग  लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न .३ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : राङ्गखोला , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ५.७९ व.कि मि 


फोन न : ९८०६६३१३२८

इमेल ठेगाना :putalibazarmun10@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष  दुर्गा बहादुर शाह   ९८४६१६९२१६
वडा सदस्य  लिल बहादुर थापा  ९८४६०७२१६१
वडा सदस्य  सुरज कुमार अधिकारी  ९८५६०५२६८१

वडा सदस्य  शक्तिचन्द्र अधिकारि अर्याल  ९८४६०३९१२६
वडा सदस्य  तिल कुमारी शर्की  ९८४६१३४८३१
Population: 
२७३६
Ward Contact Number: 
९८०६६३१३२८
Weight: 
10