FAQs Complain Problems

समाचार

वडा न १०, राङ्गखोला

 संक्षिप्त परिचय :

 

 साविक पुतलीबजार नगरपालिका वडा न . १२ र राङ्गभाङ्ग  लाइ एकता वाद्द गरि हालको   पुतलीबजार नगरपालिका वडा न .३ कायम गरिएको | 

 


वडा कार्यालय रहेको स्थान : राङ्गखोला , स्यांग्जा 


क्षेत्रफल: ५.७९ व.कि मि 


फोन न : 9846095997

इमेल ठेगाना :putalibazarmun10@gmail.com


जन प्रतिनिधि :

क्र.स पद  नाम  फोन न 
वडा अध्यक्ष अग्नी प्रसाद पौडेल 9846095997
वडा सदस्य  राम बहादुर थापा 9846073051
वडा सदस्य  चन्द्र बहादुर गुरुङ 9817187268

वडा सदस्य  यशोदा देबी पौडेल 9846501720
वडा सदस्य  नर्बदा सार्की 9846528727
Population: 
२७३६
Ward Contact Number: 
९८०६६३१३२८
Weight: 
10