FAQs Complain Problems

बहाल कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका राजस्व उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बहालवाला आएमा बहाल लिने दिने सम्बन्धि सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी
  • घरधनी आए निजको सूचना