FAQs Complain Problems

फोटोकपि प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कार्यालय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सक्कल र नक्कल दुवै साथै पेस गर्नु पर्ने