FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व योजना तर्जुमा गोष्टी

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि योजना छनोट गर्न सहज हो भन्नका लागि वडा नागरिक मंचका सदस्य हरुका लागि पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी को पुतलीबजार नगरपालिका का विभिन्न वडाहरुमा विभिन्न समयमा  आयोजना गरिएको छ