FAQs Complain Problems

अपडेट

पुन:दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

यस पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.ब. २०७५/७६  को लागि (पटके सवारी कर , कवाडीकर, तथा पुजा वली सम्बन्धि ) आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त )गर्ने प्रयोजनको लागि पुन : प्रकाशित (३ दिने )सूचना। 

Supporting Documents: