FAQs Complain Problems

न्यायिक समिति मार्फत मेलमिलाप

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कानुन बमोजिम हद म्याद भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कानुन शाखा
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • उजुरी / आवश्यक प्रमाण 
  • निवेदन 
  • नगरपालिकाको तर्फबाट अगुडी मुद्दा दर्ता तथा प्रतिउत्तर समबन्धि प्रतिनिधित्व