FAQs Complain Problems

नगरपालिका सभा भवन भाडा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका राजस्व उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिको निवेदन । (हल खालि भए मात्र उपलब्ध गराउने )