FAQs Complain Problems

नक्सा नियमित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
नक्सा पास गर्दा लाग्ने समय
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका नक्शापास उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण इजाजत विना घर निर्माण गरेका वा इजाजत प्राप्त गरेमा पनि स्वीकृत नक्सा भन्दा भिन्न तरिकाले निर्माण गरि कोहि कसैले नक्सा नियमित गरि पाउ भनि नया घर निर्माण कार्यका लागि नक्सा पासको निमित्त पेस गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु संलग्न गरी निवेदन पेस गरेमा नियामानुसार नक्सा नियमित गर्न सकिनेछ ।