FAQs Complain Problems

नक्सा नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका नक्सापास उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन ( कार्यालय बाट प्राप्त गर्न सकिने )
  • नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  • रजिष्ट्रेसन पारित भएको लिखतको फोटोकपि
  • साविक नक्सापासको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको फोटोकपी
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी