FAQs Complain Problems

नक्कल उतार

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अधक्ष्य / शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्ति / निकायको निवेदन