FAQs Complain Problems

जेष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका पंजीकरण उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकताको प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी 
  • निवेदन