FAQs Complain Problems

समाचार

चिठी पत्र निवेदन दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नी:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन उजुरी चिठ्ठी पत्र माथि कार्यलय प्रमुख वा अधिकार प्राप्त अधिकारिबाट तोक आदेश