FAQs Complain Problems

घ. वर्गको नी.व्य. व दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका राजस्व उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन 
  • नियमानुसारका साधनहरुको बिल र प्रमाणपत्र 
  • तोकिए बमोजिमको पूजीको लागत