FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया सम्पन्न भएको भोलि पल्ट
जिम्मेवार अधिकारी: 
शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका नक्शा पास उपशाखा
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नक्सा फाराम भरेको
  • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि
  • कित्ता खुलेको नापीको प्रमाणित नक्सा
  • ताकेको ढाचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको नक्सा (३ प्रति )
  • चालु आ . व सम्मको एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि
  • नक्सा फाराममा उल्लेखित अन्य विवरण