FAQs Complain Problems

कन्सुलर प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
तोकिएको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन 
  • प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी