FAQs Complain Problems

अपडेट

हलहले पूर्ण सरसफाईयुक्त टोल घोसित

मिति २०७५ मंगसिर ४ गते हलहले पूर्ण सरसफाईयुक्त टोल घोषणा समारोहको आयोजना गर्दै पुतलीबजार नगरपालिकाले हलहले लाइ पूर्ण सरसफाई युक्त टोल घोषणा गरेको छ ।

Display In slider: 
1