FAQs Complain Problems

समाचार

अन्तर्वाता तथा लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७६/०८/१३ मा प्रकाशित करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि विभिन्न पदका लागि पर्न आएका उम्मेदवारहरुको परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: