Social Security/सामाजिक सुरक्षा

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको पुतलीबजार नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति विवरण यहाँ उपलब्ध छ |

पुतलीबजार नगरपालिकाको वार्षिक घटना दर्ता विवरण

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको नामावली यस प्रकार छ |

सरसफाई कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत दिपक रेग्मी

सरसफाई कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत दिपक रेग्मी

दलित वालपोषण कार्यक्रम २०७१/०७२ अन्तरगत भत्ता पाउने दलित वालवालिकाको नामावली

Pages