संविधान दिवसको अवसरमा नगर सरसफाई कार्यक्रम संपन्न।