मिति २०७५/०३/१० देखि २०७५/०३/१८ सम्म सम्पन्न पुतलिबजार नगरपालिकाको तेश्रो नगरसभावाट आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम पारित ।

समाज परिचालकको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना।

यस नगरपालिकाको मिति २०७४/१०/४ मा प्रकाशित सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धी सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहरु मध्य प्रारम्भिक छनौट गरि स्वीकृत गरिएका तत् तत् वडाका परीक्षार्थीहरुको लिखित परिक्षा  देहाय बमोजिमको मिति, समय, र स्थानमा हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको व्

पुन:दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

यस पुतलीबजार नगरपालिकाको आ.ब. २०७५/७६  को लागि (पटके सवारी कर , कवाडीकर, तथा पुजा वली सम्बन्धि ) आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का वन्दोवस्त )गर्ने प्रयोजनको लागि पुन : प्रकाशित (३ दिने )सूचना। 

आर्थिक बहस कार्यक्रम सम्पन्न।

प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय श्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ज्यु ले कार्यक्रम उद्द्घाटन गर्नुभयो ।

५०% अनुदानमा हाते ट्रयाक्टर तथा मौरीको घार वितरण

पुतलीबजार नगरपालिकाको प्रांगणमा आज मिति २०७५/०३/२२ गते को दिन पुतलीबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५० % अनुदानमा मिनी तीलार  अर्थात हाते ट्रयाक्टर र मौरीको  घार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 

Pages