बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम(Annual Plan & Roadmaps)

सरसफाई कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत दिपक रेग्मी

सरसफाई कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत दिपक रेग्मी

१९ औं नगरपरिषद को किताब

पुतलीबजार नगरपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७१/०७२

पुतलीबजार नगरपालिकाको बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन २०७१/०७२ हेर्न तलको लिंक खोल्नुहोस |

पुतलीबजार नगरपालिकाको बर्सिक नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका, १८औ नगर परिषद

पुतलीबजार नगरपालिकाको वर्तमान योजनाहरु

Pages