पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

राम शर्मा पोख्रेल

Phone: 
9856052152

वडा सचिब १ र २ 

Elected or Staff: 
Staff