पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

चन्द्र बहादुर कार्की

Phone: 
9846095974

वडा सचिब १० र ११

Elected or Staff: 
Staff