पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

राजेश पुरी

Phone: 
9856043644

वडा सचिब ३, ४ र ५

Elected or Staff: 
Staff