पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

मनि राना मगर

Phone: 
९८५६०५०४११
Elected or Staff: 
Staff