पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

गोविन्द पाठक

Email: 
ict.putalibazarmun@gmail.com
Phone: 
+९७७९८५६०४८५९८
Elected or Staff: 
Staff