पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

विश्वेश्वरप्रसाद रेग्मी

Phone: 
9856029520
Elected or Staff: 
Elected Official