पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

भवानी प्रसाद लामिछाने

Phone: 
9846039493
Elected or Staff: 
Elected Official