पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

निर्मल कुमार सेरचन

Phone: 
९८५६०३२१०१
Elected or Staff: 
Elected Official