पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

कृष्ण बहादुर कार्की

Phone: 
९८४६८१८५५५
Elected or Staff: 
Elected Official