पुतलीबजार नगरपालिका

पुतलीबजार नगरपालिकाको Web Site मा तपाईलाइ स्वागत छ|

ओम बहादुर खड्का

Phone: 
९८४६०४२९९९
Elected or Staff: 
Elected Official